หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
  >
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ เทศบาลตำบลบ้านแยง [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอืนๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 64  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 18 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4