หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรี
 
 


นายสุเทพ เกิดชื่น
รองนายกเทศมนตรี


นายศิริโชติ โพธิ์ทองมา
รองนายกเทศมนตรี
 
 


นายไชยวัฒน์ ปลายประเสริฐ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นางแป้งลุ้ย นามสิงห์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4