หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางนข-5251 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที.สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 102 วัน และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 26 วันจำนวน 121,856 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอส ที.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง ระหว่างเดือน พ.ย. 2562 ถึง เดือน เม.ย. 2563 จำนวน 10,320 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างทำตายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเข้าเล่ม (เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก แก่งฮอม หมู่ที่ 12 บ้าานเข็กพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมเดินขวบแห่ฯ โครงการอนุรักษ์ประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำบล็อกสกรีน รูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จำนวน 2 บล็อก สำหรับโครงการอนุรักษ์ประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24