หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและถนนลูกรังที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลบ้านแยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างประกอบอาหาร, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT สำหรับเด็กนักเรียนสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 แห่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 และช่วงสำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT สำหรับเด็กนักเรียนสักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 แห่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 และช่วงสำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 5 แห่ง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 และช่วงสำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34