หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแยง-หนองหิน หมู่ที่ 11 บ้านทัศนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ต.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยและน้ำยาง CRS - 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างค่าป้ายโครงการฯ ขนาด ๑.๕ x ๒.๕ โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างค่าอาหาร โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแยง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแยง-หนองหิน หมู่ที่ 11 บ้านทัศนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2561 ]ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2561 ]

  (1)