หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แบบ Asphaltic Concr [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แบบ Asphaltic Concr [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำชับให้ถือตามปฏิบัติคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความคุมการแพร่ร [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphalt Concre [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง การให้เช่าแผงสินค้าพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุ [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสงสาร ทรงพุฒ หมู่ที่13 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแดงนภา ถึง บ้านนายเปลี่ยน ห [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่องกกม่วง หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม 7 หมู่ที่ 11 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
แบบสรุปราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล. ม .6 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัด หมู่ที่ 4 [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
 
ทต.บึงระมาณ ออกตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายมือสี [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าตาล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า \\\"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษส [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อภาค เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่ีก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านรักไทย [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อภาค ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่ีก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านรักไทย (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.วังยาง สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.บึงพระ ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ มอบน้ำดื่มให้กับด่านคัดกรอง COVID-19 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ (Municipal District Bangra [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยประชุมหารือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
เห็ดนางฟ้าแปรรูป
น้ำตกแก่งโสภา
 
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2087  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กสธ. มท 0819.2/ว1121  [ 9 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1123  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือดุแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1124  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว43 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/5937-5941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1077  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว1078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1117  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว1093  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5903-5934  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1094  [ 8 เม.ย. 2563 ]
แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1098  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.3/ว1075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 7 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ [ 24 มี.ค. 2563 ]โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหั [ 10 มี.ค. 2563 ]

   
 
การติดต่อกับ ทต (16 ก.พ. 2563)    อ่าน 1112  ตอบ 4  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ม.ค. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 802  ตอบ 0  
 
 
   
   
   

 
 
 
 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2550 ลว 10 เม.ย. 63 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2553 ลว 10 เม.ย. 63 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ที่ พล 0023.5/ว 2452 ลว. 7 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2552 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
แจ้งจัดส่งข้อมูลการก่อสร้างตามแบบการแจ้งข้อมูลโครงการรก่อสรา้งภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ 292 ลว 10 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี 2563 ที่ พล 0023.5/ว2555 ลว 10 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 0023.5/ว 232 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2545 ลว 10 เม.ย. 63 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 2542 ลว 10 เม.ย. 63  [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้ง อบจ.พล การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 63 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อบจ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5678 ลว 10 เม.ย. 63 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี 2563 ที่ พล 0023.5/ว 2522 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2515 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 96 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2509 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2508 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2507 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ พล 0023.5/2511 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 109 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านแยง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การให้บริการกับประชาชน
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4