หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)