หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวัง วงษ์มณี
รองประธานสภาเทศบาล


นายยุพิน น้อยบัว
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายสวาท นุชนารถ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายมาโนชญ์ เกิดชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุภาพ ขุนชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายดาวี ทองมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญธรรม นามสิงห์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสนั่น อินทร์โฉม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางนารี แก้ววิชิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทองใบ พิมพ์สีทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4