หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.  
 

เมื่อวันที่ 30 พฏษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้า่นแยงได้นำเสนอแผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15.32 น. โดย คุณ กำพล สิงห์แก้วสืบ

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4