หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2563  
 

การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น(รอบชิงชนะเลิศ) งานประเพณีปักธงชัยฯ 2563
      อำเภอนครไทยร่วมกับมูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าว, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, ผู้นำท้องที่, พ่อค้า และประชาชนในอำเภอนครไทย จัดงานประเพณีปักธงชัยและกาชาดอำเภอนครไทย ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
      เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. มีการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น(รอบชิงชนะเลิศ) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการร้องเพลงในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน    
      การจัดการประกวดฯ ในครั้งนี้มีทั้งนักร้องชายและหญิง กำหนดให้มีการประกวด 2 วัน  คือ วันที่ 26 และ 27 ตุลาคม 2563 รอบคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 ตุลาคม จากกลุ่มของผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนแต่ละตำบล แบ่งเป็น กลุ่มท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ และท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างของ อปท.ฯ
      สำหรับผลการประกวดร้องเพลง มีดังนี้
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักร้องหญิงของตำบลยางโกลน, นักร้องชายของตำบลบ้านแยง และได้รับเกียรติจากนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นผู้มอบรางวัล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักร้องหญิงของตำบลหนองกะท้าว, นักร้องชายของตำบลบ่อโพธิ์ และได้รับเกียรติจากนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นผู้มอบรางวัล
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักร้องหญิงของตำบลนครไทย, นักร้องชายของตำบลบ้านพร้าว และได้รับเกียรติจากนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นผู้มอบรางวัล
      รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นักร้องหญิงของตำบลนาบัว และได้รับเกียรติจากนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นผู้มอบรางวัล
      และทุกตำบลจะได้รับรางวัลกำลังใจจากนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็น
ใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลเป็นที่ระลึก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 12.27 น. โดย คุณ กำพล สิงห์แก้วสืบ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4