หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

 
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
 

บรรยากาศฉีดวัคซีนวันแรก ที่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  มีผู้มาฉีดวัคซีน ประชาชนทั่วไปจำนวน 843 คน และมีนักเรียนเข้ารับวัคซีนอีกจำนวน 585 คน โดยได้รับการตอบรับการรับวัคซีนเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนและนักเรียนในพื้นที่  ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านบ้านแยง
และในช่วงเช้า นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมี ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง และคณะผู้บริหาร นายเกตุ บัวหุ่น ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ  พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง ให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีน
*** ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
*** ขอขอบคุณทีมงานเทศบาลตำบลบ้านแยง
*** ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอนครไทย
*** ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
*** ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง คณะ อสม. ทุกๆท่าน ที่ช่วยเหลือ ดุแลเจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวตำบลบ้านแยงเป็นอย่างดี
📍📍และพบกันอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564 ครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 16.22 น. โดย คุณ กำพล สิงห์แก้วสืบ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4