หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)