หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
นายชูชีพ แก้วคุ้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


จ.อ.พิทักษ์เดช พรหมสิงห์
ปลัดเทศบาล


นางชยุตรา แก้วเรือง
รองปลัดเทศบาล
 
 
 


จ่าเอกพิทักษ์เดช พรหมสิงห์
ปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง)


นายประสิทธิชัย นางาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายมโนรส มีไชยา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางประคอง อ่ำพูล
นักบริหารงานการศึกษา (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา)


นางชยุตรา แก้วเรือง
รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข)
 
   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4