หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 


จ.อ.พิทักษ์เดช พรหมสิงห์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยง


นางชยุตรา แก้วเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยง
 
 


นายประสิทธิชัย นางาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งอรุณ พรหมสิงห์
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวมัสฤณ ชาวอบทม
นักพัฒนาชุมชน


นายชลัฎกิตติ์ เหมะธุลิน
นิติกร


นางสาวผกามาศ อยู่รอด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายจาตุรงค์ สุขโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4